Důležité informace

aneb co dělat když nastane ...

Úmrtí doma


Kontaktujte lékaře, po jeho odjezdu kontaktujte naši pohřební službu. Naši zaměstnanci, kteří se dostaví pro zesnulého Vás budou informovat o dalších krocích.

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení

Po obdržení zprávy o úmrtí kontaktujte naši nejbližší kancelář nebo volejte tel. číslo 722 189 678. Zde získáte informace o dalším postupu v zařizování smuteční záležitosti.

Co s sebou k vyjednání pohřbu


Občanský průkaz zesnulého, oblečení pro zesnulého dle vašeho uvážení a fotografii, pokud ji chcete vystavit při obřadu (o velikost se postaráme).

Tyto doklady jsou nutné k vyřízení úmrtního listu. Ten i vše ostatní za Vás vyřídíme bezplatně.