.


Výběr pohřební služby


Výběr pohřební služby je výhradně na Vás, na Vašem uvážení a rozhodutí. Nejste povinni sjednávat obřad u pohřební služby, která byla přivolána k převozu nebo odvozu zesnulého.

Jedna z nejsmutnějších událostí v lidském životě je odchod nejbližšího člověka. Proto jsme tu my, abychom Vám v této složité životní situaci pomohli.


Služby naší pohřební služby

V příjemném prostředí naší kanceláře sjednáme veškeré náležitosti ohledně pohřbu. 

Jako jsou například: zpopelnění bez obřadu, rozloučení v obřadní síni, rozloučení v kostelech a kaplích, rozloučení s urnou, uložení urny, rozptyly na rozptylové loučce, výběr rakve, květinové dary, smuteční oznámení, zajištění živé i reprodukované hudby, zajištění řečnice, zajištění faráře, vyřízení úmrtního listu.

Dále vám nabízíme: zajištění vyvěšení parte na našich výstavních místech zdarma. Zajištění kamenických služeb (kamenictví Dobiáš, Cheb)

Pro rozloučení v kostele a následné uložení do hrobu zajistíme vše potřebné, například: zapůjčení katafalku, svícnů, stojanů na věnce, reprodukované nebo živé hudby. 

Varianty pohřbů, které provádíme:

Pohřeb bez obřadu - jedná se pouze o zpopelnění v krematoriu (Karlovy Vary) bez provedení smutečního obřadu. Na přání objednatele pohřbu je možné zajistit výstavu zesnulého.

Pohřeb s obřadem - jedná se o pohřeb se smutečním rozloučením v obřadních síních, kaplích a kostelech. Následné zpopelnění v krematoriu. Na přání objednatele pohřbu je možné zajistit výstavu zesnulého.

Pohřeb do hrobu nebo hrobky - jedná se o pohřeb se smutečním rozloučením v obřadních síních, kaplích a kostelech a následném uložení do hrobu či hrobky. Na přání objednatele pohřbu je možné zajistit výstavu zesnulého.

Informace pro pozůstalé:

Úmrtní list - vystavuje matrika v místě úmrtí, cca do 10 dnů. Matrika odhlašuje důchodové, zdravotní a sociální pojištění. Úmrtní list obdrží objednavatel pohřbu poštou.

Notář - určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do dvou měsíců.

Urnu s ostatky - je možné si vyzvednout do tří týdnů po pohřbu v našich kancelářích, kde byl pohřeb sjednán. Urna je u nás uskladněna po dobu 1 roku. V případě nevyzvednutí urny budeme nuceni účtovat náklady za uložení do společného hrobu.

Pitva - pitvu nařizuje koroner nebo lékař. Převoz na zdravotní pitvu hradí pojišťovna. Převoz na soudní pitvu hradí policie. Povolení k pohřbení při soudní pitvě si vyřizujeme s policií sami.


Novinky z našeho Facebooku